Cho e hoi ti nha anh t

họ làm sao đề orcad và cnc hiểu nhau vậy?