cho hỏi về sắc ký trao đổi ion

Mọi người ơi, mình có một số câu hỏi, mong mọi người biết thì giải đáp với

  1. Thế nào là ion hãm và vai trò của ion hãm trong quá trình trao đổi ion
  2. Tại sao khi tiến hành tách các nguyên tố đất hiếm bằng sắc ký trao đổi ion và khi tiến hành chiết tách các nguyên tố đất hiếm bằng dung môi hữu cơ và nước thì môi trường có tính chất quyết định? Tại sao cationit thường dùng là cation NH4+
  3. Trong phương pháp sắc ký trao đổi ion mới nhất dùng chất tạo phức nào làm chất rửa. Cảm ơn bà con trước nhé. :03::03::03::03::03::03::03::03::03::03::03::03::24h_046:

hôm trước có hỏi thầy giáo, thì thầy giáo có trả lời thế này: trong quá trình sắc ký trao đổi ion, cationit là NH4+, trước khi cho dung dịch chứa các nguyên tố đất hiếm Ln3+ lên trên cột thì người ta thay thế NH4+ trong cột sắc ký bằng Cu2+, sau đó rồi mới cho các Ln3+ hấp thụ trên cột trao đổi . Ở đây Cu2+ chính là ion hãm. Khi rửa giải bằng một chất tạo phức thì thứ tự các ion thoát ra là: đầu tiên là Cu2+, sau đó đến các ion nguyên tốt đất hiếm Ln3+, và cuối cùng là NH4+ Vai trò của Cu2+ là : thứ nhất Cu2+ có màu xanh, nên có thể theo dõi quá trình hấp phụ của các Ln3+ thứ hai là sau khi Cu2+ bị rửa giải hết thì mới đến Ln3+, do đó ta xác định được thời điểm thu các ion nguyên tố đất hiếm Ln3+ (tức là thời điểm thu hết Cu2+)

Câu 2: trong quá trình tách bằng sắc ký trao đổi ion thì rõ ràng môi trường (pH,…) đóng vai trò quan trọng , vì pH ảnh hưởng đến quá trình tạo phức của các ion. Còn trong quá trình tách chiết, sự tách chiết các nguyên tố đất hiếm bằng tác nhân rửa thực chất là sẽ tạo phức với ion nguyên tố đất hiếm Ln3+ sao cho phức chất bền và tan tốt trong dung môi hữu cơ, như vậy quá trình tách chiết tất nhiên phụ thuộc vào pH, ngoài ra quá trình tạo phức cũng phụ thuộc vào các ion âm của Ln3+, chẳng hạn quá trình chiết các nguyên tố đất hiếm bằng TBP (TriButylPhotphat) trong môi trường SCN- tốt hơn nhiều trong môi trường NO3- và Cl-. Ln3+ + 3SCN- + TBP --> Ln(SCN)3. 3TBP Thực tế là TBP tạo phức với các Ln3+, còn các anion đóng vai trò trung hòa điện tích của cation phức, vậy không hiểu tại sao các anion của Ln3+ lại ảnh hưởng đến quá trình chiết. Ai biết về vấn đề này xin giải thích dùm với. Tiếp đến nữa là người ta thường dùng cationit là NH4+ trong sắc ký trao đổi ion vì trong quá trình rửa giải để thu các cation nguyên tố đất hiếm Ln3+ thì sau khi Ln3+ bị rửa giải hết rồi mới đến NH4+, do đó NH4+ sẽ không bị lẫn vào các Ln3+. Tiếp đến một nguyên nhân nữa là NH4+ cũng sẽ sinh ra trong quá trình điều chỉnh pH dugn dịch bằng NH3 --> một công đôi việc. 3. Câu 3 thầy giáo của em chưa trả lời, ,mong mọi người chỉ giáo với --> Hiện nay người ta dùng chất tạo phức nào để làm chất rửa giải trong sắc ký trao đổi ion (EDTA, NAT người ta đã dùng từ lâu, hiện nay hình như không còn hay dùng nữa )