cho mình hỏi về lý thuyết ỏbital biên, thuyết FMO

theo như tìm tài liệu sách nước ngoài thì có 2 từ trong sách mình tìm hoài vẫn ko hiểu đc nghĩa của nó, các bác nào biết giúp đỡ dùm nha ^^, từ antarafacially và từ suprafacially, ví dụ như trong câu “có 6 điện tử chuyển động và không di chuyển suprafacially antarafacially”