Chuyện con voi, con lạc đà, con rắn!

Chuyện con voi, con lạc đà, con rắn! Một con voi đi ngang qua thấy một con lạc đà đang nằm phơi nắng, nhi`n thấy con lạc đà con voi mới cười lớn và nói:

  • Hô hô, con j thế kia, buồn cười thế. Con j mà ti mọc trên lưng thế? hô hô. Thấy con voi cười nhạo mình, con lạc đà tức lắm liền chửi lại con voi:
  • Tao ti mọc trên lưng đấy, còn hơn cái đồ mày. chim mọc trên mặt Con voi nghe thế thì ức lắm, đúng lúc đó có con rắn đi qua nghe được câu truyện giữa con voi và con lạc đà thì cũng lăn ra cười. Con voi thấy thế liền chửi con răn.
  • Con chết tiệt kia, ai cũng có thể cười tao được. Trừ mày ra, cái đồ mặt mọc trên chim

" chim mọc trên mặt " " mặt mọc trên chim " :24h_075::24h_075:

sao mà lát lát vậy trời:chan (

HIX.bài ni tớ nge rùi.chán we’