Clip vui về Thế giới Hóa học

He he, vui quá. Hóa học như thế này thì mới thu hút nhiều người chứ. Cái này cũng hay lắm:

luc hoc cấp 3. lớp của mình cũng đã có ý tưỡng là đăt đồng phục lớp, trên tưng cái áo sẽ đươc đánh số thứ tự, số thứ tự này chính la stt các ngto trong bãng tuần hoàn. lớp chúng tôi khong gọi nhau bằng tênn như lúc trước, nhưng gọi tên nhau theo các nguyên tố hóa học. các bạn thấy có thú vị không? các bạn có dám làm thử khong? rất vui.

hehehe nếu áp dụng ý tưởng đó thì chắc phải bốc thăm chứ hả??? vì lỡ ai trúng nguyên tố S mà đi cùng H thì mọi người chắc phải bịt mũi mà chạy thôi! :bole (:bole (:bole ( hihihi

lớp em năm lớp 10 đã định làm như vậy, tại lớp 10hoá mà, nhưng mà chỗ in người ta ko chịu, vì làm như vậy thì phải thiết kế riêng tới 36 bản in áo!

năm đó nhỏ bạn số 29 phải đối kịch liệt, vì đó là Cu! =))

tốt hơn là cố gắng giàng lấy Au hay Pt cho nó rẻ tiền

Em cũng muốn tham gia http://www.youtube.com/watch?v=bWZpk_P1mLI&feature=related

Helium voice : http://www.youtube.com/watch?v=jUgEMGYC8wI

cho em theo ké với nha