có cách nào để làm tăng lại độ nhớt của dầu sau 1 thời gian sử dụng không???

Em đang tìm hiểu về vấn đề : giả sử như có một loại dầu được sử dụng cho máy công nghiệp sau 1 thời gian sử dụng thì dầu sẽ bị bám bẩn và dầu đổi màu, tức là dầu " bẩn ", sẽ được thay đi. Nhưng hiện nay em đang thí nghiệm là dùng 1 máy lọc ly tâm để tách các chất bám vào dầu ,làm dầu bẩn như: nước, bụi,các tạp chất khác. Sau khi lọc xong thì không biết dầu đó có bị biến chất và làm giảm độ nhơt hay không? Và không biết là dầu đó còn dụng được không? và nếu dùng được thì ntn? EM chưa hiểu rõ lắm, mong mấy “mem” giúp đỡ em!!! xin cảm ơn!