Có cái đề, post lên thử sức anh em!

Cố gắng nha, em sẽ liên tục post thêm! [FLASH]http://d.violet.vn/uploads/resources/241/1150808/preview.swf[/FLASH]

sori chủ thread nha, xì pam chút xíu cho vui vửa vui nhà. Thử sức anh em hay nhờ anh em giải hộ :24h_048: Sắp thi đại học rồi. chúc các bạn may mắn

TRời ơi tất nhiên là nhờ giải hộ rùi!

bài 1; A-NaCl, B- Hcl, C-NaOH, D-NaHCO3, E-Na2CO3 pthh 1, NaCl + H2SO4 đđ -> Na2SO4 + HCl 2, 16HCl + 2KMnO4 -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O 3, Cl2 + H2 -> 2HCL 4, NaCL + H2O -> NaOH + CL2 + H2 5, NaOH + Hcl -> nacl + h2o 6, NaOH + CO2 -> NaHCO3 7, NaHCO3 + NaOH-> Na2CO3 + H2O 8, Na2CO3 + HCl -> Nacl + co2 + h20 8,

bài 2:a, b là số mol of Fe2O3 và Cu 2, Fe2O3 + 6HCL -> 2FeCl3 + 3H2O ________amol--------------2amol Cu + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + CuCL2 a-----2a 160a + 64b=3,2 b-a=0,96:64 -> a=0,01 b=0,025

bài 3: Zx+Zy=22 Zy-Zx=8 Zx=7,Zy=15 hidroxit la HNO3 và H3PO4 lực axit của HNO3 > H3PO4 ( ko bjt giải thik , nhờ các bạn gt dùm ví, thanks) 2, phân biệt dùng Ca(OH)2, Ca3(PO4)2 kết tủa trắng, Ca(NO3)2 ko hiện tượng

hữu cơ lâu rùi ko học nên ko nhớ, bài 7 ra nNa=0,01 nM=0,02 nhưng lấy 0,99:0,02 bé wa. chắc lại sai rùi huhu

Câu 4 CnH2n+2:a mol, C2H2n-2:b mol số mol CO2:an+bn, số mol H2O: a(n+1)+b(n-1) nCO2=nH2O->a=b Gọi chung số mol của 2 HĐC cùng là a C2H2n+2 + (3n+1)/2 O2–> nCO2 + (n+1) H2O a---------->(3an+a)/2—>an mol C2H2n-2 + (3n-1)/2 O2 —> n CO2 + (n-1) H2O a----------> (3an-a)/2------->an mol ->nO2p.ư = 3an mol->nO2dư=12a-3an mol nCO2=2an Có nO2dư=1/2nCO2 –>12a-3an=an->n=3 ->C3H8 và C3H4