cơ chế 1

không biết có điểm cơ chế 1 chưa nữa, minh ở xa trường quá không lên coi điểm được. khi nào có điểm cơ chế 1, mọi người thông báo giúp nha, để mình tranh thủ lên trường coi.