cơ chế tạo màu của methyl blue và methyl orange

tổng kết lại thì các yếu tố ảnh hưởng đến màu của hợp chất hữu cơ gồm:

  • độ dài của hệ thống ( liên hợp chẳng hạn) +bản chất của các nguyên tử chứa trong hệ thống.
  • cấu tạo của hợp chất (mạch thẳng hay vòng).
  • ảnh hưởng của hệ thống pi liên hợp thì ta đã thảo luận ở trên. *ảnh hưởng của sự ion hóa phân tử. khả năng bị ion hóa còn tùy thuộc vào bản chất của nhóm thế và vị trí của nhóm thế trong hệ thống.
  • các nhóm cho điện tử : khi bị ion hóa cho màu sâu hơn và cường độ màu cao hơn.
  • các nhóm hút điện tử : khi bị ion hóa cho màu sâu hơn và cường độ màu cao hơn. híc 2 chỗ này mình ko thông cho lắm , anh em nào giải thích cái ? :018:

cơ chế huỳnh quang và lân quang dựa trên sự di chuyển của điện tử, từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản thế nào ? huynh nào giúp dùm cái chưa thông :018:

sơ đồ hấp thu và phát xạ năng lượng của điện tử dưới dạng dao động, huỳnh quang và lân quang

+sự phát xạ năng lượng, khi phân tử hay ion từ trạng thái dao động thấp của mức S1 đến bất cứ trạng thái nào của mức cơ sở , được gọi là hiện tượng huynh quang +sự phát xạ năng lượng , khi phân tử hay ion từ trạng thái kích thích triplet T1 về trạng thái cơ sở được gọi là lân quang.