cô đặc đường mạch nha

Có thể dùng từ này cũng chưa được chuẩn lắm. Tuy nhiên ý của mình là làm sao có thể làm đường mạch nha này rắn lại mà có thể đúc trong khuôn được. Mình định sản xuất với lượng lớn mà có thể vận chuyển dễ dàng, nhưng việc cô đặc bằng nhiệt thì thủ công quá. Dù sao cũng rất cám ơn bạn.

mình nghĩ cái này còn cần rất nhiều vấn đề đẻ đi tới sản xuất, chi có thêm lời này bạn à dù bạn dùng cách nào thì nhiệt cũng là cái ko thể thiếu được vì mạch nha được tạo ra trong quá trình đun mà. tuy nhiên rất hoan nghênh bạn muốn làm theo mô hình công nghieepj, theo mình ngay cả khi đó bạn vẫn có thể dùng hệ thống khay (thùng)có khuấy và gia nhiệt thích hợp mà chứ tham vọng ko dùng nhiệt mà dùng enzim hay tác nhân làm được thì mình nghĩ là khó thậm chí hìhif

Toàn đưa ra những chuyện tào lao, mạch nha được tạo từ nếp vào gạo, để tạo được ra mạch nha tác nhân vật lý chính là nhiệt. Mạch nha không sử dụng đường nhé, cái ngọt của nó chính là cái ngọt của đường mantozơ. Cái này mà làm công nghiệp thì gọi gì là truyền thống. Nếu mà không dùng nhiệt giống nhu bạn gì ở trên nói là khuyâý ly tâm hả, còn lâu mới ra mạch nha. Để có một mạch mạch nha (không nói lắp đâu nói đúng đấy) ngon, thì người nấu phải có kinh nghiệm, gia giảm chế độ lửa và quan trọng là nghe mùi hương lức nấu. Nấu tầm bậy, nó không ra mạch nha mà ra mạch gì thì thôi, có mà ăn cho hết. Có vài lời góp ý. có nạng lời thì sory vậy.

lời thì ko nặng nhưng ý thì không rõ theo bạn thì tại sao khuấy ko được nói thật mình chưa từng nấu cái này lên chịu . thank bạn trước , rồi sẽ cảm ơn bạn sau