Cơ liti

Nhờ mọi người viết cho em công thức cấu tạo của liti điankyl cuprat. Em cám ơn

Ví dụ nhé : Còn vấn đề cơn chế của phản ứng Cơ Kim thì vô cùng phức tạp, mà công nhận sao các bạn Phổ thông bây giờ tìm hiểu những vấn đề hóoc thật, nhưng mong các bạn tìm hiểu thì cố gắng tìm đến nơi đến chốn, và thảo luận sâu hơn để diễn đàn chúng ta ko bị lõang. :phuthuy ( :nhanmat(

Em muốn hỏi về công thức cấu tạo của Me2CuLi cơ. Với lại cái đó hình như dùng để làm tăng mạch cacbon mà nhỉ(phản ứng Crey House)

công thức cấu tạo thì mình ko rành theo mình được biết là như vầy Me2Cu- Li+ còn về cơ chế thì về xem sách lại đã cái này có học rồi mà quên thông cảm nhe (ko biết trả thầy lúc nào nữa) có gì thông cảm

organocpper (I) reagents the reaction of an organnolithium compound with a copper (I) halide gives organocopper species, which, depending on the proportion of reagents used, correspond to the empirical formulae RCu and R2CuLi.

các bạn tham khảo sách “guidebook to organic synthesis” 2nd edition RK MACKIE, D M SMITH & R A AITKEN

nói tóm lại là như sau : R-X +Li ----> RLi +LiX 2RLi + CuX ----> R2CuLi + LiX R2CuLi +R’X ----> R-R’ + RCu + LiX chú ý : R bậc 1 or 2 R’ bậc 1

:nhamhiem

Nhờ mọi người phân biệt chất khơi mào và tác nhân phản ứng hộ em cái.

theo mình biết chất khơi mào là chất kích hoạt cho pứ xảy ra nhanh, theo lý thuyết thì chất khơi mào không mất trong quá trình pư ( thực nghiệm thì còn nhiều yếu tố khác pư với chất khơi mào là nó mất đi) tác nhân pư là chất trực tiép thâm gia vào quá trình pứ tạo sản phẩm. thân

Nhưng chất khơi màu phản ứng thì hình như vẫn có tham gia phản ứng mà. Nếu thế thì chả lẽ chất khơi màu lại là chất xúc tác.

theo Kharasch và Mayo, pư cộng HBr có peroxide xúc tác diễn ra theo cơ chế gốc tự do. chuỗi pư này được khơi mào bởi peroxide step 1 (pư khơi mào) R-O-O-R ----heat----> 2-RO* step 2 (phát triển mạch ) RO* + HBr —> ROH + Br* STEP3 Br*+ H2C=CH-CH3 -----> BrH2C-CH*-CH3 STEP4 BrH2C-CH*-CH3 + HBr ----> BrH2C-CH2-CH3 + Br*

vậy bạn có thể giải quyêt được rồi chứ. theo mình là như thế

Thế anh cho em hỏi trong phản ứng clo hóa metan thì tetraetyl chì có tác dụng gì.

huynh thanhatbu thân mến cho đệ hỏi cái tại sau khi xúc tác là R2Cu Li thì phản ứng lại R- lại tấn công vào alkene mà ko tấn công vào carbon của nhóm carbonyl C=O? nếu có thể vẽ hình dùm? nhưng thằng R Mg X thì R- lại tấn công vào nhóm C=O? theo em nghĩ thì có phải R- của R2Cu Li mềm hơn so với R- của RMgX ,nên nó tấn công vào carbon của lk C=C, do carbon của lk C=C mềm hơn carbon của lk C=O thì phải. nếu có thể huynh vẽ hình LUMO và HOMO của mấy cái này dùm? giải thích rõ dùm nhe ! thân :hun (

DƯỚI ĐÂY LÀ 1 PHƯƠNG TRÌNH PỨ và thực nghiệm nghười ta đã tiến hành kiểm chứng bằng đó phổ C13 mấy huynh giải thích dùm nhe! :die (