Coke+ sữa đậu nành=?

khi đổ sữa đậu nành vào Cocacola thì tạo kết tủa, tại sao vậy pà kon? (thằng bạn hỏi mình vậy thôi, chứ chưa làm thử thực nghiệm). thanks!

tủa xuất hiện trong sữa thật ra là do chất điện ly trong coca (các cân bằng HCO3- và CO3 2-) phá vỡ vỏ bọc protein làm keo tụ chúng lại.

oh, thank u so much!