Công nghệ sản xuất nhôm từ quặng bauxite

MÌNH ĐANG CẦN TÌM TÀI LIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÔM TỪ QUẶNG BÔXIT, BẠN NÀO CÓ CHỈ GIÚP MÌNH, CẢM ƠN VÔ CÙNG!

Các quá trình xảy ra như sau: nghiền bauxite và trộn với NaOH, qua autoclave ở nhiệt độ cao áp suất cao tạo Al(OH)3, tách Al(OH)3, nhiệt phân tạo Al2O3. Điện phân nóng chảy Al2O3 cùng chất trợ điện ly. Thu Al lỏng ở cathod.

Tham khảo thêm link này:

http://www.energymanagertraining.com/aluminium/Aluminium.htm

các tiêu chuẩn VN về sản phẩm nhôm http://www.tcvninfo.org.vn/standardSearch_results.asp?catalogueid=TCVN&chisodemuc=77.120.10

Hiện nay các dự án sản xuất Alumina và điện phân sản xuất nhôm ở Tây nguyên đang bị nhiều nhà khoa học phản đối quyết liệt. Các lý do chính là

1/ Nhôm là kim loại quan trọng nhưng giá rẻ. 2/ Sản xuất và xuất khẩu nhôm thực tế là bán than điện và nước. Nghành công nghiệp này không tạo giá trị gia tăng lớn, không sử dụng nhiều nhân công. Bài toán kinh tế tổng thể khi sản xuất tại Tây nguyên là không có lợi. 3/ Ô nhiễm môi trường nặng nề