cột HPLC RX-Sil

Hi các bạn bạn nào đã dùng nhiều cột HPLC chỉ cho mình hỏi: chất nhồi trong cột Rx-sil như thế nào nhỉ, các này mình chỉ biết chút ít à,

mong được chỉ giáo!

thanks!

Thông tin của bạn về cột HPLC vậy là chưa đủ, chỉ biết được thông tin nền pha tĩnh là silicagel mà thôi. Hiện nay nền silica đuợc sử dung rất phổ biến và tùy thuộc vào nhóm chức ghép vào pha tĩnh là phân cực hay không phân cực mà cột sẽ chạy pha thường (NP) hay pha đảo (RP).

Thân ái

Bạn tham khảo thêm trong tài liệu này về cột Rx-sil dùng cho HPLC. Thân.

Rx-Sil là cột silica (pha thường). Rx là tên một loại pha tĩnh được đặc trưng bởi độ tinh khiết cao, độ ổn định tốt và kích thước lỗ xốp đều. Ngoài Rx-sil, còn có các cột Rx-C18, Rx-C8 cho phân tích HPLC pha ngược.

Có bản Agilent Zorbax Rx-Sil Dât Sheet rất chi tiết nhưng không biết gwir file đính kèm thế nào, cho tôi địa chỉ e-mail của bạn tôi sẽ gửi theo e-mail.