Ctpt-ctct

Help!Đệ vừa mới học hữu cơ?Làm ơn vẽ CTCT của phân tư C4H8ClBr và C5H9Cl:bachma (:tuongquan

C5H9Cl:k=2+2*5-9-1)/2 =1 C=C-C-C-C-Cl(giữ nối đôi dịch chuyển nhom Cl)có thêm 4 đồng phân nữa C-C=C-C-C-Cl(làm tương tự trên có thêm 4 đồng phân) C=C(CH3)C-C tổng 4 đồng phân C-C(CH3)=C-C tổng 3 C-C(CH3)C=C tổng 4 vòng:vong 5 cạnh:1 vòng 4 cạnh:4 đồng phân vòng 3 cạnh:6 đòng phân KL:tổng cộng:32.mọi người góp ý nhé

Bạn quên không đếm đồng phân hình học rồi C=C-C-C-C-Cl(giữ nối đôi dịch chuyển nhom Cl)có thêm 4 đồng phân nữa : Cái này là có 6 dp trong đó có 1cis và 1 trans là dp hình học C-C=C-C-C-Cl(làm tương tự trên có thêm 4 đồng phân): cái này có 7 đp : 2cis và 2 trans là dp hình học C=C(CH3)C-C tổng 4 đồng phân: cái này có 5 dp: trong đó có 1cis và 1 trans là dp hình học C-C(CH3)=C-C tổng 3: trong đó có 1cis và 1 trans là dp hình học vòng 3 cạnh:6 đòng phân: 6 dp trong đó 3dp cis và 3dp trans

mình chỉ tính đông phân cấu tạo thôi(thanks bạn Tran tranh cong)

Mà em đó mới học cấp 2 thì ko cần tính đồng phân hình học nữa, vì đã học đâu:tuongquan

:bachma (Thanks các sư huynh,sư tỷ nghen!!!:24h_057::cuoimim (