DCE - Phần mềm phương trình hóa học

Phần mềm từ điển của các phương trình hóa học :

Cái này có bản 4.0 mà mấy anh!!!DÙng bản cải tiến em thấy cũng hok có gì thay đổi,có được thêm cái hình minh họa mỗi chất roài thêm PTHH hay sao áh!!!Em thấy có bản mới hơn thì dùng vẫn sướng hơn!!!Em định đưa link lên nhưng lại chưa tìm ra nguồn hồi bữa tải,sợ đưa link lên bị oánh kêu tội ăn cắp nữa thì nguy!!!

Cứ đưa lên đi cho mọi người xem cái!