Đề HSG tỉnh Quảng Ngãi

Bạn nào giải giúp mình với, mình cảm ơn nha. Hỗn hợp A gồm 3 chất đồng phân X,Y,Z đều đơn chức( Y,Z có số mol bằng nhau, Z tham gia pư tráng gưong được). Nếu lấy 200ml dd NaOH 1M thì pư vừa đủ với hỗn hợp a. Chia A ra thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 td với lượng dư KHCO3 thì chỉ co X pư và thu được 1,12 l khí. Phần 2 đem đốt cháy vừa đủ bằng 9,8l kk thì thu được số mol CO2 bằng số mol H2O(kk chứa 80% N và 20% O) a. Xđ CTCT của các chất trong A. b.Tính tỉ lệ số mol các chất trong A.

Là đồng phân hay đồng đẳng vậy ?

  • Vì A pứ với KHCO3 tạo khí => A phải có axit. Vì X, Y, Z đơn chức => Axit đơn chức (có 2 nguyên tử O)
  • Vì đốt cháy A cho nCO2 = nH2O => A có công thức dạng CnH2nO2. Vì A gồm các đơn chức => X,Y,Z phải có (2 axit + 1 este) hoặc (1 axit + 2 este) Vì Z có pứ tráng gương nên Z phải là HCOOR => A phải có 2 este (vì nếu chỉ có 1 este thì nZ = 0,1 mol => nY = 0,1 mol => nX = 0???) Vậy ta có X là axit (nX = 0,1 mol); Y, Z là este (nY = nZ = 0,05mol) Từ đó các bạn tính tiếp nhé. Đáp án là: X: CH3-CH2-COOH; Y: CH3-COO-CH3; Z: HCOO-CH2-CH3. Thân!

bạn đã thử tính số mol cua O2 chưa, mình cũng có cách suy luận tương tự như bạn nhưng thử số mol O2 vào thì không đúng.

Xem lại thì thấy đúng là số mol O2 không đúng. Số mol này chỉ đủ để đốt cháy hoàn toàn 1/2 của phần 2. Bạn xem lại đề xem nhé (ví dụ: Bạn lấy ở đâu? Có phải bản gốc không?) Dạo này thấy có một số đề thi HSG mà người đề vẫn mắc thiếu sót (Ví dụ: [u][b]xem ở đây[/b][/u]) Thân!

cam on ban. Hinh nhu de co van de that day. Vua roi thay minh co dua de cua nam ngoai, minh xem thi thay ko co gt so mol O2.