đề thi hóa đại học

mình hiện là sinh viên năm nhất tr ĐH DƯỢC HN , sắp thi học kỳ ùi, mà mình ko có nhiều lắm bài tập phần liên kết hóa học: VB,MO,trường phối tử và các bài tập liên quan đến Enthalpy và Entropi. Ai có làm ơn post lên để mọi ng cùng làm nhé!