để thi hóa lượng tử nè

mình có bài hóa lượng tử này ko biết làm là sinh viên nam 2, sắp thi rồi xin ban quản trị chỉ giùm 1/giải thích sự tạo liên kết trong phân tử nito và oxi bằng : a/ lý thuyết liên kết hóa trị ( cần trình bày rõ : vân đạo nguyên tử liên quan đến việc tạo liên kết, bậc liên kêt’, từ tính của từng phân tử) b/ ly thuyết vân đạo phân tử ( cần trình bày rõ : trật tự các vân đạo phân tủ.bậc liên kết, từ tính cua phân tử c/ trình bày nhận xét về việc giải thích sự tạo liên kết trong oxi va nito Cam ơn ban quản trị nha

Về lý thuyết liên kết hóa trị (VB) thì ko có gì phải bàn, ở cấp độ sinh viên bạn nên xem lại nhiều. Có thể tham khảo trong box phổ thông của diễn đàn. Còn lý thuyết vân đạo phân tử thì cũng quá cơ bản khi xây dựng hai phân tử trên, bạn có thể tham khảo thêm link sau: http://www.compchem.hcmuns.edu.vn/chemvn/showthread.php?t=558

Chúc bạn vượt qua kì thi !

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm trong các sách chuyên đề về liên kết như sách : Hóa Lý I và Liên Kết Hóa Học của tác giả Đào Đình Thức

hoá lượg tử có câu 5 điểm viết giản đồ MO của phân tử XeF viết cấu hình electron và dự doán độ bền của XeF và XeF+

trong qúa trình viết thì ngộ không viết nhưng e ở MO khôgn liên kết vì nghĩ ràng nó thật chất nằm ở AO chưa liên kết chứ. nhưng về nhà thì mới thấy có lẽ là sai. mà khi viết ra thì thấy nó kì kì

Xin thỉnh giáo?

thầy trúc ơi, các anh chị em ơi khi mà viết giản đồ MO của chất có 2 nguyên tố có 2 AO tham gia vào việc tạo thành các MO liên kết mà có năng lượng không bằng nhau thi phải viết như thế nào vậy ạ

nguyên tử nào có độ âm điện thấp hơn thì các AO tương ứng vẽ thấp hơn, còn viết thì là (sig-s)(sig-s*)(pi-x)(pi-y)(sig-z)(pi-x*)(pi-y*)(pi-z*), cứ thế điền vào :hun (

anh ơi tại em không có cái máy scan nên không biết sao gởi cái hình vẽ MO cho mấy anh xem được. hay anh vẽ cho em cái hình này luôn nha ví dụ như là XeF anh giúp em với nha. đang bực mình vì cái câu này quá trời luôn :bepdi(

Mình đọc trong các sách thì thấy các orbitan phân tử tham gia lk có NL không quá khác biệt (vấn đề NL cũng là 1 yếu tố chính trong thuyết MO). Ở đây, giữa Xe và F có NL khác nhau quá trời thì sao mà được nhỉ ? Mình cũng thắc mắc câu này lăm