đề thi Vòng 2

Có một số câu hỏi hữu cơ vòng 2. Nhờ mọi người xem hộ em cái: 2003:Từ isobutyl bromua, n-dexyl bromua và các hóa chất cần thiết hãy tổng hợp pheromon có CTCT sau: 2005: tiến hành phản ứng ngưng tụ giữa benzandehit và metyl etyl xeton lần lượt trong môi trường axit và bazo thì tại ra 2 sp khác nhau. Viết công thức của 2 sp.

Bài 1 thì dễ mà, sử dụng axetilen làm hạt nhân, ghép hai đầu nhánh lại là okie. Sơ đồ chung là RBr + NaC(nối ba)CNa + R’Br ----> R - C(nối ba)C - R’. Đó là hướng bài 1

Bài 2: Luận dựa vào cấu trúc enolate sinh ra thôi, axit sinh ra enolate khác, base enolate khác ==> Hai sản phẩm andol khác. Còn hai enolate đó ra làm sao thì em tự giải quyết lấy ^^

@Nhắn thêm: Cho anh gửi lời thăm nhóc Thúy Hằng nhé, lâu lắm chưa gặp nó, không biết nó sao rồi, cựu thành viên box Hóa Olympia mờ ^^

Nhưng nhánh bên kia có 6 C trong khi isobutyl có 4 C ở mạch chính. Thế phải dùng phản ứng để tăng mạch à anh.