điều chế nano TiO2

Mình đang điều chế nano TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt nhưng chua thành công trong giai đoạn phân hủy quặng ilmenhit. Mình đã ổn định nhiệt độ sấy quặng là 120 và nhiệt độ axit H2SO4 89% là 120 nhưng khi khuấy quặng để phân hủy thì nó không sôi trào như mọi người làm. Hiện giờ mình không biết nguyên nhân thế nào, mong môi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người.

Hi bạn CÓ phải bạn đang nói giai đoạn hòa tan quặng không? Về cơ bản thì không sôi trào là một dấu hiệu tốt do bạn sẽ dễ khuấy trộn hơn chứ. Khi sôi thì nước bay hơi làm hh rất đặc không khuấy được. Ở bài thí nghiệm thực tập vô cơ chuyên ngành 1 ở bộ môn hóa vô cơ và ứng dụng trường KHTN TPHCM, thì giai đoạn hòa tan quặng chỉ tiến hành với axit H2SO4 80% nhưng nhiệt độ vào khoảng 150°C và trong quá trình hòa tan phải tránh tối đa sự bay hơi H2O (không để sôi trào) Thân

Chào bạn! Thật ra trong đề tài của mình qua tìm hiểu các tài liệu thì khi phân hủy quặng phải có hiện tượng sôi trào, có như vậy thì mới tạo nên cấu trúc xốp giúp cho việc tạo thành hạt nano tốt hơn. Mặt khác khi có hiện tượng đó thì khả năng phản ứng sẽ tăng và làm giảm tiêu hao nguyên liệu. Minh đã thành công trong công đoạn này và đang trong quá trình tìm cách lọc rửa hiệu quả hơn để tránh thất thoát TiO2. Vì trong quá trình lọc rửa bằng cách hút chân không thì sản phẩm bị lọt qua giấy lọc và sau một lúc rửa thì nước không chảy xuống được. Mình đang thử rửa bằng cách rửa ngược và cũng tạm ổn. Cám ơn bạn!

có ai đang làm về mảng này nữa ko thế cho t xin ít kinh nghiệm. hix.