định lượng NO3-

Mình muốn hỏi về các phương pháp định lượng NO3- có trong dung dịch hay được áp dụng. Cám ơn mọi người trước!

Định lượng NO3- thì có lẽ dùng H+ và Cu. Có lẽ thế.

remember: library first, wikipedia/google second, and on forums third !

Cách dinh tien dung đưa ra ở trên theo mình hiểu, định lượng nitrate ion bằng cách cân dung dịch trước và sau phản ứng, theo kiểu phân tích định lượng thường dùng ! nhưng theo ý kiến của các pro mình tham khảo, các phươg pháp như volumetric hay gravimetric thì bản chất là non-selective, do đó kết bạn cần phải nghi ngờ ít nhiều về kết quả thu được nếu bạn ko chắc có hay ko sự nhiễu loạn (interferences) trong hệ thống!

Bạn huongnt có thể tham khảo thêm phương pháp Devarda (search google rất nhiều), phươg pháp này dùng phổ biến trong chuẩn độ lượng nitrate ion bằng cách convert chúng thành ammonia, rồi chuẩn độ.

Cuối cùng, do câu hỏi của bạn chỉ chung chung ko rõ hệ của bạn có gì phức tạp ko, hay chỉ đơn thuần là nitrate ion trong water, rùi tìm cách chuẩn nó thui, hay đại loại là bạn chắc chắn trong hệ ko có chất oxi hoá nào khác. Như vậy sẽ dễ dàng, bạn dùng phương pháp oxi hoá khử với KI và H3PO4, sau đó hệ thuốc thử chuẩn I2 là tinh bột và S2O3(2-) chẳng hạn … Cái này có thể tìm thấy dễ dàng trên google !

Chúc vui !

Bạn có thể tham khảo phương pháp phân tích nitrate trong nước và nước thải trong tiêu chuẩn việt nam hoặc trong standard methods. Hiện nay xu hướng xác định nitrate trong nước & nước thải người ta đo bằng phương pháp trắc quang sau khi qua cột khử Cd và tiếp tục cho phản ứng tạo màu với sulfanilamide và NED. Chuc bạn may mắn.

Tôi xin gửi cho bạn một phương pháp đơn giản để xác định NO3 trong nước. Nếu bạn cần nhiều phương pháp hơn, xin xem tài liệu Standard Methods for Water and Wastewater Examination. Nếu bạn không tìm được cuốn sách này (có dạng e-book nhưng file cài đặt khá lớn), xin bạn báo cho tôi qua địa chi hthailong@gmail.com, tôi sẽ trích phần NO3 và gửi cho bạn.

Một số phương pháp bạn có thể tham khảo như sử dung điện cực trao đổi ion, Sử dụng máy đo UV-VIS với bước sóng thích hợp, hoặc cũng có thể chuyển về NO sau đó dùng phản ứng diazo hóa tạo màu để đo độ hấp thụ quang.

bằng lăng nói rõ thêm chút về các phương pháp bạn định làm đi.:021_002: mình là dân kỹ thuật mấy cái này kém nắm khổ thế đấy. hic hic

C1: Nếu NO3- tồn tại dưới dạng muối bạn có thẻ cho chạy qua cột nhua cation, khi đo luong axit HNO3 tạo thành bạn có thẻ xác đinh dược băng pH met(điện cực chọn lọc ion), hay dùng phương pháp chuẩn độ. C2:Nếu trong thành phần nước không quá phức tạp bạn có thể khảo sát bước song hấp thụ UV cực đại của NO3-, sau đó tiến hành đo. C3: Ion NO3- tác dụng với phenoldisunfonic cho axits nitrophenoldisunfonic.Axits này khi phản ứng với amoniac cho phức màu vàng. Sau đó đo độ hấp thụ quang.hàm luợng tối đa phát hiện là 12mg/l, nếu hàm luợng cao quá phải dùng phương pháp khác hoặc phải pha loãng mẫu. Ảnh hưởng cản trở: Loại bỏ ion Cl- bằng dung dịch Ag2SO4, loại bỏ chất hữu cơ hàm lượng cao bằng cách cho kết tủa vói Al(OH)3, nitrit(NO2-) ở nồng độ cao gây sai số dương. than!