Độ dài liên kết N-O trong NO(+) và NO2(+)

External Image Mọi người giúp mình với được không ạ?