Độ không đảm bảo đo trong phương pháp so màu Giúp e với

mấy anh chị giúp e tìm cái độ ko đảm bảo đo trong phương pháp so màu với. e đang tìm về độ không đảm bảo đo của máy đo quang với sai số của ng` phân tích. ai bít thì trả lời cho e nha. thank cả nhà nhìu lắm:24h_114::24h_114::24h_114: