Độ linh động nguyên tử H trong rượu b1,b2,b3

Ai giúp ep so sánh : Độ linh động nguyên tử H của nhóm chức -OH trong rượu bậc 1 bậc 2 và bậc 3. Điển hình là
CH3-OH (CH3)2CH-OH (CH3)3C-OH

so sánh 2 cái được rồi >"<:018:

cả 3 ancol trên đều có hiệu ứng siêu liên hợp H và +I, có thể dễ dàng thấy rằng cả h/ư siêu liên hợp H và h/ư +I của CH3-OH < (CH3)2CH-OH < (CH3)3C-OH , cả 2 h/ư trên làm cho H của OH trở nên linh động hơn và chúng tỉ lệ với nhau do đó độ linh động của H trong OH : CH3-OH < (CH3)2CH-OH < (CH3)3C-OH

Bạn học về siêu liên hợp nhưng nhưng thực chất không hiểu gì về nó. Hiệu ứng siêu liên hợp là sự tương tác giữa MOlk của C-H với LUMO của C=C hoặc AO p trống. Độ linh động liên quan đến sự phân cực của liên kết O-H, Nhận thấy tert có 3 nhóm CH3 đẩy e làm tăng mật độ điện tích trên O —> làm giảm sự phân cực liên kết O-H. Tương tự ta có độ linh động của H theo thứ tự sau: (CH3)3COH < (CH3)2CHOH < CH3OH

mình đồng ý với ý kiến của bạn về h/ư siêu liên hợp. Nhưng mật độ điện tích trên O tăng lên thì độ phân cực OH tăng lên chứ sao lại giảm được, tương tự với trường hợp mình so sánh tính acid của các acid vậy, do đó độ linh động của H phải theo thứ tự CH3-OH < (CH3)2CH-OH < (CH3)3C-OH

Mật độ điện tích âm trên nguyên tử oxi tăng thì làm sự phân cực liên kết O-H về phía oxi giảm tức mật độ e ở giữa 2 nguyên tử tăng tức càng khó tách H+.Bạn hiểu sai theo cách hiểu là mật độ e tăng thì nó càng đẩy e sang H là không đúng vì oxi có độ âm điện lớn hơn H nên mật độ e luôn có xu hướng dồn về oxi chỉ có mức độ khác nhau tùy từng trường hợp. Một chất tự nó đứng một mình không thể hiện tính bazo hay axit mà phải có sự tương tác với dung môi để tách H+, H càng ít dương đi thì khả năng tương tác với dung môi càng giảm, tính axit càng yếu. Điều này phù hợp với thực tế là tính bazo của (CH3)3CO- mạnh hơn CH3O- tức tính axit của (CH3)3COH < CH3OH tức khó tách H+ hơn.

sorry, minh nhớ sai, mình cung cấp thêm các giá trị pKa của CH3-OH, (CH3)3C-OH lần lượt là 16 và 20