Đo mật độ quang???

Mình muốn tìm hiểu thêm về phương pháp đo mật độ quang.Mình Không biết phương pháp này hoạt động dưa trên nguyên tắc gì? Khi đo mật độ quang cần chú ý những điểm gì? Mong anh chị và các bạn giúp mình với!!!

theo mình thì pp này khảo sát sự phụ thuộc của mật độ quang A vào nồng độ của chất phân tích tại một bước sóng max đang khảo sát, dựa trên Định Luật Lambert-beer. Nồng độ của chất phân tích cần xác định được suy ra từ phương trình của đường chuẩn ( đường A = f © đi qua các điểm (Ci,Ai) của các dung dịch chuẩn đã biết trước nồng độ) +pp này khảo sát trong vùng UV-VIS nên tùy vào đặc điểm cấu tạo của chất cần phân tích hấp thu bức xạ trong vùng nào mà chọn chế độ đo của máy, loại curvet, dung môi cho phù hợp (curvet ko trầy xướt, curvet và dm phải trong suốt và ko hấp thu bức xạ ở vùng khảo sát)

  • các yếu tố: pH, thuốc thử, độ tinh khiết của dung môi,chất phân tích… cũng cần quan tâm
  • Các dd chuẩn và mẫu phải được chuẩn bị cùng một lúc +trước khi đo các dung dịch chuẩn và dung dịch mẫu cần hiệu chỉnh máy bằng dung dịch so sánh.
  • nồng độ của chất cần xác định phải nằm trong khoảng tuyến tính của đường chuẩn
  • tiến hành đo lặp nhiều lần mình chỉ biết nhiêu đó,bạn có thể tham khảo ở các bài sau trong diễn đàn http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7151 http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=144 http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=10708

Cảm ơn hankiner215 rất nhiều!!!