đồng phân hình học

các anh (chị) trong diễn đàn cho em hỏi chất C9H16 có hai đồng phân hình học là dạng ghế và dạng thuyền, các anh (chị) có thể giải thích giúp em trong hai đồng phần trên, đồng phân nào bền hơn đc ko và tại sao bền (cô em dạy thì nói dạng thuyền bền hơn nhưng em ko hiêu lắm, em thì nghĩ là dạng thuyền bền hơn) xin cám ơn rất nhiều

C9H16 là hiđrocacbon không no anken hoặc ankađien đây mà !!! theo mình biết thì nói chung đồng phân trans bền hơn đồng phân cis bạn cũng có thể tham khảo link sau

ý em nói đồng phân hình học ở đây là dạng ghế và thuyền

Cấu trạng ghế và cấu trạng tàu chuyển hóa cho nhau qua cân bằng như hình vẽ, giản đồ năng lượng cho thấy nhóm thế ở xích đạo với cấu trạng ghế có mức năng lượng thấp nhất (bền nhất), còn dạng tàu có mức năng lượng cao hơn . Khi các “mũi” của ghế, hay tàu bị bẻ phẳng thì có mức năng lượng cao nhất . Muốn xét độ bền thì ta xét các tương tác n-butan bán lệch, dạng nào có càng nhiều tương tác n-butan bán lệch thì càng kém bền . Với isopropylcyclohexane (hình 1) thì dạng xích đạo có 2 tương tác n-butan bán lệch, dạng trục có 4 tương tác n-butan bán lệch . <a href=“http://imageshack.us”><img src=“http://img388.imageshack.us/img388/1337/cyclohexanejf6.png” border=“0” alt=" "/></a><br/><a href=“http://g.imageshack.us/img388/cyclohexanejf6.png/1/”><img src=“http://img388.imageshack.us/img388/cyclohexanejf6.png/1/w420.png” border=“0”></a> Thân!

theo nhiều phương pháp đo đạt ngừoi ta khẳng định đối với phân tử xiclohexan thì đồng phân dạng ghế bền hơn dạng thuyền nguyên nhân do dạng ghế có sức căng lớn hơn dạng thuyền mặt khác các nguyên tử cacbon của dạng ghế của hệ thống này đều được phân bố theo cấu dạng lệch còn các nguyên tử cacbon của dạng thuyền có bốn nguyên tử phân bố theo dạng lệch đó là bốn nguyên tử nằm dưới đáy thuyền còn hai nguyên tử trên mui thuyền phân bố theo dạng khuất các nguyên tử hidro của dạng thuyền ở trên 2 nguyên tử cacbon ở hai mui thuyền thì cách nhau một đoạn ngắn nên chúng đẩy nhau làm cho dạng thuyền kém bền