Dùng HPLC-UV để quét phổ hấp thu của chất phân tích

các bác cho em hỏi cách dùng HPLC để quét phổ xác định cực đại hấp thụ trước khi tiến hành phân tích. Gấp !!!

bạn sử dụng HPLC - UV ? thì sử dụng chức năng của detector giống như một máy trắc quang thế thôi, tức là bạn muốn quét sóng thì bạn lặp lại quá trình chạy mẫu tại các bước sóng khác nhau. ví dụ như: nếu chất bạn cần xác định có hấp thu trong vùng uv thì bạn chọn khoảng bước sóng khảo sát từ 190nm đến 350nm rồi tiến hành quá trình chạy mẫu lặp lại tại các bước sóng khác nhau, lần 1 tại 190, lần hai tại 195, lần 3 tại 200,… cứ như thế lặp lại các quá trình chạy mẫu(cùng một mẫu và cùng tất cả các điều kiện khác - đây là điều kiện bắt buộc), từ đó bạn sẽ thu được dữ liệu về sự biến thiên của độ hấp thu theo bước sóng đo, vẽ được một đồ thị( đường cong) từ các dữ kiện đó, khi đó bạn có thể suy ra được bước sóng hấp thu cực đại thôi. chúc bạn thành công có gì có thể trao đổi thêm

đầu tiên em cần cho biết là em sử dụng máy của hãng nào, đầu dò gì ?. và đưa mẫu vào Flow cell như thế nào để quyét phổ. ( đưa mẫu vào Flow cell cần tham khảo trước cataloge … nếu không cẩn thận sẽ làm bể Flow cell)

VD: với Hitachi L-2000 nếu đầu dò DAD thì có sẵn chức năng scan spectrum, còn nếu đầu dò UV-Visble thì phần scan spectrum thì nằm ở phần MAINTENACE, … ngoài ra để quyét phổ thì mẫu phải có trong Flow cell ta cần bơm mẫu vào Flow cell trước sau đó mới quyét phổ được …

Cám ơn các bác. Hiện tại em đang xài máy hãng hitachi l2000 đầu dò UV-Visble. Các bác có thể nói rõ hơn các thao tác cần làm khi đưa mẫu vào flow cell được không. và cách chọn để quét phổ trong phần maintenace. Em đang xài phần mềm EZChrom Elite.