Ebook: Preparative Chromatography Techniques

Nhờ bà con cô bác lấy giúp mình quyển sách này với, tác phẩm này rất hay được trích dẫn trong tài liệu tham khảo về chuyên đề sắc ký và chiết tách, có ích trong thực hành. Hiện nay mình cũng đang cần dùng đến những thí nghiệm về chiết tách, vì vậy nếu như bà con nào tìm được thì post lên nhé, hy vọng sẽ có ích cho nhiều người.

Preparative Chromatography Techniques : Applications in Natural Product Isolation K. Hostettmann, Andrew Marston, Maryse Hostettmann

Publisher: Springer Published: November 1, 1997 :vanxin(

cậu có thể xem trực tuyến tại đia chỉ http://books.google.com.vn/books?id=Y_BnxeX-cWgC&dq=Preparative+Chromatography+Techniques&pg=PP1&ots=n7STRRicfh&sig=apIlxLCPfKfkf4R8WBh-BPMi0_w&prev=http://www.google.com.vn/search%3Fhs%3DQBy%26hl%3Dvi%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla%3Aen-US%3Aofficial_s%26q%3DPreparative%2BChromatography%2BTechniques%26btnG%3DT%C3%ACm%2Bki%E1%BA%BFm%26meta%3D&sa=X&oi=print&ct=result&cd=1#PPA17,M1

Cám ơn bạn ‘sutrovecuanguoisin’ nhưng đó chỉ là phần preview, nó post cho vài trang của 2,3 chương gì đó gọi là giới thiệu sách thôi mà.