Entapi

anh chị cho em mượn tài liệu về Enta-pi, Entro-pi được không ạ? Trong tài liệu chuyên Hóa học, một số vấn đề chọn lọc viết sơ sài wa1, em không hỉu hết được các dạng bài tập. :020:

tài liệu giáo khoa chuyên, và một số vấn đề chọn lọc là viết rất cơ bản dành cho học sinh phổ thông rồi. nếu muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về nhiệt đông hoá học thì tìm sách đại học về nhiệt động nha bạn, tìm sách của Đào Đình thức, hay nguyễn đức chung ấy, mìh đag dùng các quyển đó.

mình thì nghĩ bạn đang học chương trình phổ thông tìm hiểu về hàm nhiệt động học thì chỉ cần nhớ được hệ thức tính và hiểu bản chất của nó chứ không cần wa’ chi tiết làm gì cho mệt ra.Bạn có thể tìm quyển từ điển hóa học phổ thông cũng nói về vấn đề này khá hay:24h_092:

entanpi (kí hiệu là denta H): độ biến thiên nhiệt hay nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình phản ứng.denta H có thể lớn hơn hay nhỏ hơn ko, nói chung phần này SGK10 nói tới rồi, bạn nên xem lại.

entropi (kí hiệu là denta s): tạm gọi là biến thiên độ mất trật tự của hệ.

denta G (Gibs) : độ biến thiên năng lượng tự do

có công thức: denta G= denta H - T.denta s (T là nhiệt độ tính theo thang Kenvin)

nếu denta G <0 thì phản ứng xảy ra theo chiều thuận nếu denta G >0 thì phản ứng xảy ra theo chiều nghịch

vấn đề cơ bản là như thế, bạn nên tìm thêm sách, tài liệu để nắm rõ thêm. phần này nếu chịu khó làm nhiều bài tập thì sẽ dần dần hiểu được thôi. còn ko làm bt thì lơ mơ khó hiểu lắm!!!