giải hộ em bài hóa này với

Cho V lít dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M,BA(OH)2 0,5M tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1M ,H2SO4 0,2M thu đc m g kết tủa .Tính mvà V

mình giúp bạn nha? theo đề bài thì tất cả các chất đều là chất điện li mạnh nên: KOH =K+ +OH-

BA(OH)2 = Ba2+ + 2OH- 0.04 0.04 HCl = H+ +CL-

H2SO4 = 2H+ + SO4(2-) 0.04 0.04 => Ba2+ + SO4(2-) = BaSO4 (KẾT TỦA ) 0.04 0.04 0.04 n(H2SO4)=0.04 => m(BaSO4)=233.0,04=9.32(g) và ta cũng có được V= 0.04/0.5=0.08(l) hok bk đúng hok có gjf thì chỉ ra chỗ sai chi minh nha:24h_049: giải thử thui, đúng thì ok, hok đúng thì học hỏi thêm mà:mohoi (

bài làm này tốt nhưng chỗ tính V thì hơi nhầm ta có n H+ = n HCl + 2 n H2SO4 = 0,21 +0,20,22 = 0,28 (mol) n OH- = n KOH + 2n Ba(OH)2 = 1V + 0,5V2 = 2V (mol) phản ứng vừa đủ n H+ = n OH- => 2V = 0,28 => V = 0,14 (l)

uh thanks nha.mình làm bài này hơi gấp nên hok để ý lắm. bạn nào cod bt hay hay post lên bạn bè cùng giải nào