Giải quyết bài toán hóa trắc nghiệm nhanh (phần 1.1)

Vấn đè 1: Ôxit axit tác dụng với dung dịch kiềm và kiềm thổ Loại 1: Ôxit axit tác dụng với dung dịch kiềm của kim loại có hóa trị II (Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2) Công thức tính nhanh: Nếu có 1 phản ứng xảy ra thì: Số mol kết tủa = số mol CO2 Nếu có 2 phản ứng xảy ra thì: nBa(OH)2 = (số mol CO2 +số mol kết tủa )/2 Hoặc nCa(OH)2 = ( số mol CO2 +số mol kết tủa )/2 Bài tập vận dụng:

 1. Dẫn V lÝt CO2 (đkc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng thu được 10g kết tủa. Vậy V bằng: A/. 2,24 lÝt B/. 3,36 lÝt C/. 4,48 lÝt D/. Cả A, C đều đúng
 2. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được? A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
 3. Hấp thụ toàn bộ x mol CO2 vào dung dịch chứa 0,03 mol Ca(OH)2 được 2gam kết tủa. Chỉ ra gía trị x? A. 0,02mol và 0,04 mol B. 0,02mol và 0,05 mol C. 0,01mol và 0,03 mol D. 0,03mol và 0,04 mol
 4. Hấp thụ hoàn toàn 0,224 lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là? A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
 5. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít Ba(OH)2 0,1M thu được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là? A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
 6. X là dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào X được 2b mol kết tủa, còn hấp thụ hết 0,4 mol CO2 vào X được b mol kết tủa. Vậy giá trị a, b lần lượt là: A. 0,25 và 0,1 B. 0,15 và 0,1 C. 0,2 và 0,1 D. 0,25 và 0,015
 7. Hấp thụ toàn bộ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH được dung dịch chứa 16,7 gam muối. nồng độ mol của dung dịch NaOH đã cho là: A. 0,5M B. 1M C. 2M D. 2,5M
 8. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76gam kết tủa. Gía trị của a là? ( ĐTTS khối A năm 2007) A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04
 9. Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại giảm bao nhiêu? A. 1,84gam B. 184gam C. 18,4gam D. 0,184gam
 10. Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,08mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra nhỏ hơn khối lượng CO2 đã dùng nên khối lượng dung dịch còn lại tăng là bao nhiêu? A. 416gam B. 41,6gam C. 4,16gam D. 0,416gam
 11. Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam? (C=12;H=1;O=16;Ca=40) A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D Giảm 6,8gam

Kiến thức thì vô hạn: cũ đối với mình nhưng lại mới đối với người khác mà


Qua trang trắc nghiệm : Moon.vn tha hồ làm. Theo em đây là 1 trang bổ ích nhất cho luyện thi vào đại học trên mạng.

Cái này chỉ đúng 1 phần thui nhiều khi bài duyệt rồi mà vẫn sai đó cattuongs ạ! Anh làm cả hè ở đó thấy cũng có ( chiếm không nhiều) nhưng không có giải giả thì mình không hiểu phương pháp làm! Cách tốt nhất là tham ra cả những web khác để tham khảo thêm phương pháp làm mới là chí lý nhất!

vậy bạn có biết có bao nhiêu cách để giải tự luận không? làm dao nhìn ra dạng của nó nhanh được?

tks nhá . kỉu này kt chắc 10 ko . kekeke