Giải thích tính base

cho mình hỏi câu này với : Giải thích tính base của dãy sau giảm dần : piridazin ( pKa = 2.3 ) > pirimidin ( pKa = 1.3 ) > pirazin ( pKa= 0.6) ph:)

ai giải thích dùm tui với

đối với những bài này, em hỏi mà muốn các bạn giải thích liền thì nên dẫn thêm hình vẽ, vì những hợp chất heterocyclic này ít gặp !

Ở đây theo anh chỉ đơn thuần giải thích theo inductive effect. khi hai Nitrogen càng gần nhau thì hiệu ứng inductive tác động lẫn nhau càng dễ dàng, và do đó phân tử sẽ đạt được trạng thái điện tích linh động, tối ưu khi có acid tấn công vào một trong hai site. Chính vì vậy pyridazin có tính base mạnh nhất. Hiệu ứng inductive effect hỗ trợ nhau giữa hai site giảm dần theo chiều dài mạch làm cho giảm tính base.

Thân !

:ngap ( anh bluemon nói đúng đó cho cái hình vẽ đi. hay anh blue vẽ cái hình luôn đi cho bà con còn nhìn ra được chứ nói tên không khó theo giỏi quá