Giúp e bài tập được không :017:

1.tỉ lệ khối lượng mol của hợp chất khí với H của R và oxit cao nhất của nó là 17:40.Hãy xác định R

2.Một nguyên tố B tạo thành 2 loại oxit có công thức AOx và AOy lần lượt chứa 50% và 60% oxi về khối lượng.Xác định nguyên tố B và công thức phân tử hai oxit.

3.Hợp chất khí vs H của 1 nguyên tố có dạng RH3 và oxit cao nhất của nó vs O chứa 25.92%R về khối lượng Tìm R,viết công thức oxit cao nhất và hợp chất hiđroxit tương ứng của R? (Tại sao Oxit cao nhất của RH3 là R205 ạk ??)

4.Kim loại R hóa trị II khi hòa tan hoàn toàn 6.082 g R vào ddHCl dư thu được 5.6 lít H2 đktc a,Tìm NTK trung bình của R b,Biết R có 3 đồng vị,tổng số khối của 3 đồng vị ấy là 75.Số khối của đồng vị thứ 2 là trung bình cộng của 2 đồng vị còn lại.Mặt khác đồng vị 3 có số nơtron nhiều hơn đồng vị 2 là 1 hạt và chiếm 11.4% về số nguyên tử.Ở đồng vị 1 có số nơtron = số Proton.Tìm A và tổng số nơtron mỗi đồng vị c,Xác định thphần % về số nguyên tử và về khối lượng mỗi đồng vị của nguyên tố R

5.Hòa tan hoàn toàn 8.94 kg hh na,ba,K vào H2O thu được dd X và 2.688 lít khí H2 đktc.dd Y gồm HCl và H2SO4 có tỉ lệ mol tương ứng 4:1 trung hòa dd X = dd Y.Tính tổng khối lượng các muối tạo thành?? :021::017:

[MARQUEE]ôi vd k ai giúp à[/MARQUEE]

bài 3 theo như trong bảng tuần hoàn thì oxit cua nó là như vậy cứ theo công thức mà tính thôi.con nhưng bài nhiều chất phản ứng với nhau thì nên viết phương trình ion dễ hơn chúc thành công hehe:24h_070:

trồi ak. Nhiều bài thế. đúng là … Hehe. tự túc vẫn hơn e ak

Bạn có thể xem bài giải ở phần bài tập hóa vô cơ.

thanks c cattuongms nhưng câu 2 làm sao mà AO2 và AO3 lại giải ra được luôn là SÒ và SO3 ? cần phải tính ra mA thỳ mới được chứ ạ!

câu 4 thỳ P là gì A là gì N là gì ạk? Theo e câu 1 nên đặt công thức là RHx và ROx/2 sau đó giải ra thì nhanh hơn :smiley:

  1. Em nhìn vào tỉ lệ khối lượng ở trên thì -> ra được mà.
  2. P là số hạt proton, N là số hạt notron
  3. R tạo hợp chất khí với H vậy R phải là phi kim, sao em chắc là R có hóa trị không đổi khi liên kết với oxi và H: Chị lấy ví dụ N chẳng hạn là phi kim: NH3 và cao nhất là N2O5 làm gì đúng như em nói. Vì vậy đặt như chị là chính xác rồi.

chia lam 2 truong hop ma c 1 cai la ROx/2 còn một cái là R2Ox giải R2Ox kô dc