Giúp Em với

có anh chị nào có tài khoản trên ScienceDirect down dùm em một số tài liệu với

Không biết bạn ở đâu nhỉ, mình cũng đang cần tài liệu trên đó, Mai mình lên thư viện trường Khoa học tự nhiên để dow 1 số thứ, nếu bạn cần thì mình dow hộ cho vài file đoc chơi.

Mình cần down 1 số tài liệu về phương pháp ức chế gốc tự do bạn down dùm mình được không