Giúp mình với, ko là mình chết!!!!

Mọi người ai biết gì về công nghệ hay quy trình sản xuất sơn nứt thì giúp mình với, 4 ngày nữa mình phải nộp bài tiểu luận rồi, giúp mình nha

mình ko bít nhưng mình nghĩ bạn có thể vào google mà tìm chắc có đó

mình tìm khắp google rồi mà ko có, chắc chết quá