giup minh voi

xin cho hoi tac dong cua hop chat Thiophanate - Methyl va Tricyclazole tac động lên nấm gây hai cây trồng?ai biet chi minh voi

Đề nghị viết tiếng VIỆT có dấu!!!

cho em hỏi bài này: Chia 156.8g hỗn hợp L gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng hết với dd HCl thu được 155.4 g muối khan. Phần 2 cho tác dụng vừa hết với 500 ml dd hỗn hợp M gồm HCl, H2SO4 loãng thu được 167.9 g muối khan. Viết PTHH. Tính phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu. tính CM dd M đã dùng. Thanks ^^!

Bài này tính nồng độ mol như sau: Ở phần 1, đạt số mol HCl=2x (mol) -> nH2O= x mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 78.4 + 36.5 *2x = 155,4 - 99,4 = 56 x = 1.4 mol n HCl = 2.8 mol m Cl (trong muối) = 99.4g mFe = 56g

Ở phần 2, gọi số mol HCl và H2SO4 lần lượt là a,b mol Có số mol H ở phần 1 = n H ở phần 2 (trong axit) a + 2b = 2x =2.8 Mà 35.5a + 96b =167.9 - 56 =11.9 -> a= 1.8 mol, b=0.5 mol -> nông độ mol

Bài này không tính được % khối lượng oxit vì có 3 ẩn với 2 phương trình!!! :24h_092:

mấy anh ơi giúp em với huhu!em đang tìm cách điều chế các đồng phân của chất C4H6O2 và chất C4H9O2N mà không tài nào làm được mấy anh giúp đỡ em với em cám ơn mấy anh rất nhiều

Công nhận là hok thể tính % khối lượng của 3 oxit,nhưng nếu xem dung dịch chỉ có 2 oxit thì tính được chớ nhả???Mà sẵn tiện,nói lun,mình nghĩ các bạn nên qua box hóa học phổ thông để post bài thì đúng chỗ hơn với nhanh có câu trả lời hơn!!Thân!!

mấy anh ơi giúp em vơi đi em đang cần mà huhu giúp em nhanh với đi :chui (mấy anh ơi giúp em với huhu!em đang tìm cách điều chế các đồng phân của chất C4H6O2 và chất C4H9O2N mà không tài nào làm được mấy anh giúp đỡ em với em cám ơn mấy anh rất nhiều

Bạn cần phải nói rõ, đồng phân của hợp chất nào. Nếu chỉ nói đồng phân không thì riêng C4H6O2 phải tới chục chất, C4H9O2N cũng vậy. Ko thể nào làm hết được. VD: C4H6O2 là axit hay este hay andehit … C4H9O2N thì có thể là aminoaxit ( 5 chất ), este của amino axit, muối amoni, muối của hợp chất amin với axit hữu cơ… Rất nhiều, bạn nói rõ xem.

vâng em bít rất khó cho anh nhưng anh có thể điều chế được bao nhiêu phương trình phản ứng của C4H6O2 và C4H9O2N thì anh viết ra giúp em với em xin rất cám ơn anh nhiều lắm lắm:24h_114: