gluxit

cho hỏi về ứng dụng của gluxit trong công nghệ thực phẩm