gọi tên phức chất

cho mình hỏi cái này nghe . Na3[Pt(H20)4Cl5] thì gọi là natripentaclorotetreaquaplatinat(II) hay gọi là natritetreaquapentacloroplatinat(II):24h_039:

Na3[Pt(H20)4Cl5] Natri tetraquapentacloroplatinat(II)

phức mà bạn viết là phức anion Na3[Pt(H20)4Cl5], cho nên nó được đọc như thế này: tên cầu ngoại + số phối trí + tên phối tử + tên ion trung tâm + at + (hóa trị ion trung tâm) vây ta đọc: natripentaclorotetreaquơplatinat(II) byby!

cho mình hỏi công thức của : ion tiocyanat,

Ion thiocyanate hay còn gọi là sunphocyanate : [SCN]−. Cách tạo ra ion này là: 8 CN− + S8 → 8 SCN− CN− + S2O3 2− → SCN− + SO32− Trạng thái tồn tại xem ở đây : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Thiocyanate-resonance-2D.png

cho mình hỏi ligand OCN- đọc tên như thế nào? thanks

[OCN]- là ion cyanate (xianat).

phải là natritetreaquapentacloroplatinat(II) vì phối tử sắp xếp theo anphabe(IUPAC. v.2005)

Na3[Pt(H20)4Cl5] thì gọi là natripentaclorotetreaquaplatinat(II) :24h_094:

cách nào cũng đc hết. hổng cần phân biệt. vì cả 2 đều là phối tử, hổng biết công thức của nó nên nó đọc theo alpha be hay thứ tự từ sau đến trước như nhau cả. :nhau (

mình lại nghĩ là đọc theo abc chứ, theo như tài liệu đọc đc thì mình thấy người ta viết là đọc theo abc mà. nên mình đòng ý với ý kiến natritetreaquapentacloroplatinat(II)

cach doc ten phuc chat:

  • Neu nguyen tu trung tam o trong cation phuc, ng ta lay ten cua nguyen tu do kem theo so La Ma viet trong dau ngoac don de chi so oxi hoa
  • Neu nguyen tu trung tam o trong anion phuc, nguoi ta lay ten cua nguyen tu do kem theo duoi at va kem theo so La Ma viet trong dau ngoac don de chi so oxi hoa, neu phuc chat la axit thi thay duoi at bang duoi ic

[mod: VIẾT TIẾNG VIỆT CÓ DẤU NHA BẠN]

-Phối tử anion đọc trước: Cl- -Phối tử trung hòa đọc sau: H2O Tên đúng là Natripentaclorotetraaquaplatinat(II)

  • Nếu có nhiều phối tử anion hay trung hòa trong cùng 1 phức thì thứ tự gọi tên theo alphabet.

theo mình thì gọi là natritetraaquapentacloroplatinat(II)

kuteboy109 đã phân tích rất rõ rồi mà, tôi cũng nghĩ giống kuteboy109. Và bổ sung một chút là:

  • Trong hợp chất (trung hoà) thì đọc tên cation trước, anion sau.
  • Nếu phức cation thì đọc tên ion trung tâm trước (nếu có nhiều số oxi hoá thì đọc kèm theo số oxi hoá), sau đó đến tên phối tử
  • Nếu phức anion thì đọc tên các phối tử trước, đọc tên ion trung tâm sau (nếu có nhiều số oxi hoá thì đọc kèm theo số oxi hoá-cũng có thể dùng vĩ tố) Thân!

theo mình nên đọc là natripentaclorotetraaquaplatinat(II)

Cho minh hoi la la DANH PHÁP TRUYỀN THỐNG CỦA SO2 doc la ji day?

SO2 có nhiều tên lắm:

  • Khí sunfurơ
  • Lưu huỳnh (IV) oxit
  • Lưu huỳnh đioxit
  • Anhiđrit sunfurơ. Tên nào cũng có từ lâu, nhưng tôi nghĩ tên Anhiđrit sunfurơ thoả mãn câu hỏi của bạn. Thân!

Theo một vài tài liệu mình đọc được thi đọc là natri tetraaquapentacloroplatinat(II) ?