Goodbye to ThangKSTNK53

Thông báo ban nick ThangKSTNK53 vĩnh viễn.

Lý do: Tỏ thái độ ngạo mạn, thiếu tôn trọng các thành viên khác.

Link: http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?p=56247

Mod, Admin, Manager nên là trọng tài bao dung hơn chăng? Trong mục mà ThangKSTNK53 phải ra đi, có thể do chú ấy chưa ngâm cứu kỹ vấn đề mà đặt ra câu hỏi không phù hợp. Nhưng chú ấy đặt ra câu hỏi đã là sự cầu tiến rồi. Vấn đề là ai hiểu biết hơn về chủ đề đó thì giải thích cặn kẽ, hoặc là cho chú ThangKSTNK53 cũng là để cho những người quan tâm khác mà chưa đặt câu hỏi cùng hiểu. Đôi khi mình đặt mình cao quá mà xem thường người khác. Mong rằng các Mod khi thấy bà con cô bác quăng “lựu đạn”, “miểng sành” hay “mắm tôm” ra thì hãy cắt bỏ phần đó, giữ lại những phần có giá trị trong nội dung trao đổi thôi để mọi người không đạp phải miểng, tránh những xung đột không cần thiết.

Thiết nghĩ tranh luận về việc bản thân giỏi hay dở hơn người khác không có ý nghĩa gì bằng việc thấy mình biết gì thì hãy truyền đạt cho mọi người cùng biết.:24h_046::24h_046: