Hà Nội-cần mua NH4NO3

mình đang cần mua vài cân đạm hai lá NH4NO3, bạn nào có xin liên hệ lại với mình nhé, cám ơn!

mình đã tìm mua khắp các cửa hàng dưới tận Hà Tây mà ko có, bây giờ họ chỉ chuộng bán urê (NH4)2CO3 thôi.

bạn ra cửa hàng hóa chất mà mua,chứ cửa hàng phân bón thì hiếm lắm.nếu ở hà nội không có thì đáp máy bay vào tpHCM mình dẫn bạn đến quận 10 mua đảm bảo có chắc luôn.thế bạn mua NH4NO3 về lam chất nổ hay bón cho cây?

cám ơn anh, ở Hà Nội cũng có 1 khu bán hóa chất nhưng chỉ e đạm bị lẫn tạp chất có hại cho cây trồng.

Mục đích của bạn là để bón cho cây, mình không rõ tiêu chuẩn đạm mà bạn cần! bạn có thể nói rõ chuyện bạn e ngại là lẫn tạp chất, số lượng bạn muốn mua. Vấn đề lẫn tạp chất là không tránh khỏi, do quá trình sản xuất và bảo quả đạm 2 lá. Để mua hàng hóa chất công nghiệp, bạn có thể ra 23 Hàng Mành là rẽ dễ… :ho (

thật ra mình cũng không rõ lắm nhưng chắc NH4NO3 ở hàng hóa chất ít nhiều cũng khác hàng thường phải không? Bạn nào biết rõ xin post lên cho mình biết với.

NH4NO3 bị cấm bán buôn rồi.