Halogen hóa

Có sư phụ nào biết địa chỉ tìm kiếm cơ chế phản ứng halogen hóa trong tổng hợp các hợp chất hữu cơ không, chỉ cho tui với? Cần thêm 2 quy trình halogen hóa pha khí và pha lỏng luôn. Cám ơn nhiều ha!:24h_057:

Halogen hóa thì thường xảy ra theo cơ chế gốc tự do, trong pha khí thì nhiệt được dùng để kích thích sinh gốc, còn trong pha lỏng thì cần phải thêm các chất tạo gốc như peroxide, AIBN…

Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đang tìm kiếm các phương pháp thay thế cho quá trình Halogen hóa không sử dụng Halogen (Halogenation-Free Technology).

Vì sao lại phải làm như vậy? có rất nhiều lý do để họ phải làm vậy là vì các hợp chất halogen thải ra môi trường rất nguy hiểm, có thể chuyển hóa - phân hủy lẫn nhau tạo ra các chất độc mới nguy hiểm hơn.

có ai cho mình hỏi fan ứng halogen hóa tổng hợp etylbromua cơ chế ấy email của mình chinhtran89@yahoo.com cảm ơn sự giúp đỡ của mọi ngừoi