Hằng số cân bằng Ka! Help me!

Hiện em đang phải xác định hằng số cân bằng nhiệt động tại nhiệt độ T( Ka) của 2 phản ứng:

CO2(khí) + 2 NaOH(lỏng) --> Na2CO3 + H2O (1)

H2S(khí) + Na2CO3(lỏng) --> NaHS + NaHCO3 (2)

Công thức tính có sẵn :Ka= ko. exp( -Eo/RT) với t=30oC

Vì thiếu 2 thông số Ka1 và Ka2 nên em chưa thể hoàn tất được đồ án, bác nào giúp em tìm ko và Eo với. Cám ơn các bác rất nhiều!

a) K1 = (Ka1.Ka2/Kw^2) = 10^11,32. (với Ka1, Ka2 là hằng số axit của axit cacbonic tương ứng là 10^-6,35 và 10^-10.33) b) K2 = K’a1/Ka2 = 10^3,33 (K’a1 là hằng số axit của H2S = 10^-7,0; Ka2 là hằng số axit của axit cacbonic = 10^-10.33) Biểu thức tính Ka của bạn có sai không nhỉ? Theo tôi nghĩ thì ko và Eo là hằng số, có thể tra bảng

Em đang cần hằng số tốc độ phản ứng trong nhiệt động học, chứ ko phải là hằng số cân bằng hóa học của phản ứng trong hệ đồng thể. Bác nào biết tìm thông số năng lượng hoạt hóa Eo, hằng số ko của phản ứng trên chỉ giúp em! thanks!

Hi,

(1) ko = 8.5 m3 mol-1 s-1 ( 20 độ C)

tham khảo theo Stumm, W.; Morgan, J. Aquatic Chemistry; John Wiley & Sons, Inc.: New York, 1996.

Thân,

Teppi