hệ latex

chào các bạn! chúng ta cùng chao đổi một chút nhé minh không hiểu nhiều về hệ latex nhiều lắm bạn nào biết chỉ cho mình với hệ latex và nhũ tương và huyền phù khác nhau như thế nào? va đặc điểm của từng hệ và ứng dụng chúng trong những lĩnh vực gi? sơn có phải là 1 trong những hệ trên ko?

Latex được định nghĩa như là một hệ keo thiên nhiên mà lõi là cao su thiên nhiên, phần vỏ là các protein bao quanh.

Trong thuật từ về pha , latex là hệ phân tán keo, ta thường gọi là nhũ tương (emulsion). Sau đó, có nhiều sản phẩm tổng hợp được gọi là elmulsion. Một số người gán cho cái tên dễ gây lầm lẩn là latex ( nhất là trong sơn, keo).

Huyền phù là hệ phấn tán có các phần tử phân tán có kích thước thô hơn, bề mặt không bị solvat hóa như các hạt keo.

Hiện tượng kết tụ trong huyền phù là do trọng lượng, còn đối với nhủ tương, đặc biệt là latex thì do sự khác biệt độ pH.

Sơn chủ yếu ở dạng nhủ tương ( vì tính ổn định và do tính kinh tế của việc dùng dung môi trong pha liên tục).

Huyền phù thì thường thấy trong tổng hợp nhựa. Ví dụ nhựa PVC.

Có bạn nào biết về kỹ thuật gia công cao su thiên nhiên không? Đây là kiến thức rất cần thiết để sau này có thể ra đi làm được. Mong được học hỏi.:24h_025: