hệ thống cô đặc sữa

Chào các Bác, Cô, Anh, Chị! Tui đang tìm hiểu qui trình cô đặc sữa bò, nhưng khó tìm được tài liệu liên quan quá đi. You tìm hộ tui với :010: Tui cám ơn you. Mong tin lắm đấy

Bạn xem cuốn Quá trình Thiết Bị Công nghệ hóa- phần cô đặc của DHBK tpHCM. Trong đó có nói rõ về cách thức tính.

Còn lấy thông số để tính thì bạn phải làm thực nghiệm như tỷ trọng , nhiệt dung riêng, hàm lượng rắn, hàm lượng béo,…

Thân,

Hồi xưa tui có chế 1 thiết bị khuấy & cô đặc sũa bò cho người bạn làm đề tài về sữa , còn về qui trình thì phải dựa vào thiết bị đang có , Qui trình phải đồng bộ với thiết bị làm ra sản phẩm TD Qui trình cô đặc từ sũa bò tươi khác với qui trình cô đặc sữa hoàn nguyên