help mình hoc hóa vô cơ vơi

ban nào co phần mềm mà thầy giáo giảng bài nghe bàng mp3 post lên mình xin với hoac send qua nick mình vơi anhduy2004vn999@yahoo.com