hóa học

tính thể tích của FeSO4 0.5M cần để làm mất màu vừa hết dung dịch KMNO4 trong môi trường axit. Số mol KMNO4 = 0,04 Anh chị nào làm được giúp em với!

tính thể tích cua FeSO4, 0,5M cần để l;àm mất màu vừa hết dung dịch KMNO4 trong môi trường axit số mol KMNO4laf 0,04 anh chị nào làm được giúp em với thank kiu anh chị lun

pt là 10FeS04 +2KMn04 +8 H2S04—> K2S04 +5Fe2(S04)3 +2MnS04 +8H20

hok biết có đúng hok…nhưng chắc 80%:03: sau đó tự xét số mol theo tỉ lệ pt và giải…xong :014::014::014::014:

ĐÚng oỳ đó. Vì KMnO4 có tính oxi hóa mạnh, nó sẽ oxh các chất khử lên số oxh cao , trong TH này chất khử là Fe2+. KMnO4 trong môi trường axit sẽ bị khử xuống Mn2+. Như vậy PT này là đúng rùi. Trong các bài tập oxi hóa khử, nhiều khi ko cần học thuộc, thỉ cần hiểu bản chất oxi hóa khử của các chất là có thể đoán được những phản ứng đơn giản.