Hóa hữu cơ tập 1 : PGS- TS Đỗ Đình Rãng chủ biên

Haha, bài này mình post bên forum trường mình, right pw is sinhvienduoc.com! nhớ có dấu chấm thang, mấy chú này copy & pass nhanh thật :)) Hoặc download 3 tập tại đây: http://www.chem4all.vn/forums/showthread.php?t=5071 <input id=“gwProxy” type=“hidden”><!–Session data–><input onclick=“jsCall();” id=“jsProxy” type=“hidden”>

tap 1 http://222.253.145.213:8080/dspace/bitstream/123456789/2410/1/53970[1].pdf tap 2 http://222.253.145.213:8080/dspace/bitstream/123456789/2412/1/53971[1].pdf

Quyển này tập 3 rất hữu dụng cho thi vòng 1 - kiến thức vừa đủ để kiếm được > 20% số điểm, còn tập 1 với tập 2 thì thiếu thốn quá _

Anh minhduy giúp em post tập 3 lên đi .Em cảm ơn !!! Molti post lại link down tập 3 đi .Anh chỉ thấy link down 2 tập 1 và 2 thôi.Anh cám ơn em.!!!