hóa phân tích khó quá

các bác ơi! cho em hỏi tí. có bác nào biết tính chất chung của các cation nhóm 4 không? giúp em với…:sangkhoai:vanxin(:vanxin(:vanxin(:vanxin(:vanxin(

Cation nhóm 4 là cái j ?? Thực tập Phân Tích 1 hả bạn! Giáo trình cô phát ghi rất rõ mà :slight_smile:

Phân loại cation theo pp axit bazo cai tien thi cation nhom IV gồm: Al, Zn, Cr, Sn, As. Đặc điểm chung của nhom: chúng la những hidroxit lưỡng tính, tan trong kiềm dư. nên người ta sẽ sử dụng thuóc thử là NaOH dư. Trong giao trình của goelogy không có sao?:24h_018: