Hỏi đáp keo dán

Các bạn có thể cho mình biết là: " Thành phần trong keo dán 502 là gì mà tại sao sau khi mở nắp phải bảo quản lạnh nó sẽ không bị đông mà bỏ ngoài không khí nó sẽ bị đông cứng lại?"

Chao bạn Le Vy,

Keo 502 khô là nhờ phản ứng với ẩm trong không khí. Keo 502 tiếp xúc với ẩm càng nhiều thì càng nhanh hóa cứng. Lượng ẩm trong không khí có nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiệt độ không khí.Càng lạnh thì hàm lượng ẩm càng thấp. Như vậy trong khô khí lạnh, bình đựng keo 502 đã mở mắp sẽ chậm bị đông cứng hơn là để trong khí khí nóng.

Ngoài ra, trong thực tế, một số keo 502 có chứa chất làm ức chế. Chất ức chế chậm bay hơi trong môi trường lạnh hơn là môi trường nóng. Do vậy, keo 502 có chất ức chế trong môi trường lạnh sẽ chậm khô cứng hơn trong môi trường nóng.

Trong diễn đàn ở mục Polymer & Composites có một vài bài đã post về keo này, bạn chịu khó tìm kiếm để biết thêm về thành phần.

Thân,

Teppi

Cảm ơn bạn rất nhiều!